UNIT ATAU SKUAD DI DALAM PTCM

Bagi menjayakan PTCM sebagai suatu 'Teamwork' yang mantap dan terurus, maka kegiatannya dibahagikan kepada beberapa unit :-

1) Khidmat Pengawasan (Alert)
2) Khidmat Bomba Bantuan
3) Khidmat Paramedik
4) Khidmat Pengawas Pantai
5) Khidmat Penyelamat
6) Khidmat Kebajikan Am
7) Khidmat Keselamatan Jalanraya
8) Khidmat Sasaran Luar Terpencil
9) Khidmat Kebajikan Haiwan dan Alam Sekitar
10) Khidmat Bantuan Luar Negara
11) Khidmat Bekalan & Logistik

 

Hampir kesemua unit-unit tersebut telah diujudkan dan masih beroperasi walaupun kegiatannya terbatas.