PASUKAN TINDAKAN CEMAS MALAYSIA
EMERGENCY ACTION FORCE OF MALAYSIA

NAMA DAN LAMBANG PTCM

Lambang resmi PTCM seperti yang tertera di bawah ini juga adalah harta intelek milik PTCM yang telah diHakciptakan dan berdaftar di bawah Akta Cap Dagangan 1976 serta telah diterbitkan di dalam Gazet Kerajaan Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong. Manakala Logo PTCM adalah sebagaimana gambar yang tertera di bawah;


Nombor gazet bagi logo PTCM adalah 06017750 dan gazet bagi nama PASUKAN TINDAKAN CEMAS MALAYSIA atau EMERGENCY ACTION FORCE OF MALAYSIA adalah 2010023120.