PASUKAN TINDAKAN CEMAS MALAYSIA
EMERGENCY ACTION FORCE OF MALAYSIA

2021 06 16 PTCM Cawangan Johor Bahru Selatan sedang membahagikan makanan ringan untuk orang miskin dan gelandangan di sekitar Bandar Johor Bahru.