PASUKAN TINDAKAN CEMAS MALAYSIA
EMERGENCY ACTION FORCE OF MALAYSIA

2021 07 11 Anggota-anggota PTCM membantu sebuah Restoran bernama New Passion Restaurant di Bandar Batu Pahat untuk membahagikan makanan kepada orang susah