PASUKAN TINDAKAN CEMAS MALAYSIA
EMERGENCY ACTION FORCE OF MALAYSIA

2021 05 12 Perutusan Ketua Turus Utama Ptcm

KENYATAAN

1. Seperti yang saudara-saudari lihat di dalam perutusan Ketua Turus Utama PTCM, pekeliling tersebut adalah untuk anggota & pegawai PTCM yang telah berdaftar.


2. Anggota & pegawai PTCM yang menepati kriteria yang telah dinyatakan di dalam perutusan tersebut dan berminat untuk menawarkan diri secara sukarela perlu menghantar permohonan.


3. Permohonan yang telah ditapis dan diterima akan dimaklumkan beberapa hari selepas tarikh tutup 30 Mei 2021. Terhad kepada 100 orang sahaja.


4. Semua maklumat ini ada di dalam surat perutusan Ketua Turus Utama PTCM seperti di dalam laman sesawang http://www.ptcm.org.my/aktiviti-aktiviti/2021-1/20...


5. Bagi yang ingin mengetahu lebih lanjut mengenai PTCM boleh melayari laman web rasmi kami di www.ptcm.org.my