UNIT ATAU SKUAD DI DALAM PTCM

Bagi menjayakan PTCM sebagai suatu ‘Teamwork’ yang mantap dan terurus, maka kegiatannya dibahagikan kepada beberapa unit :-

1) Skuad Awasan (Vigilante)
2) Skuad Bomba Bantuan
3) Skuad Paramedik
4) Skuad Pengawas Pantai
5) Skuad Penyelamat
6) Skuad Kebajikan
7) Skuad Trafik & Keselamatan Jalanraya
8) Skuad Penyelamat Luar Kawasan dan Terpencil

Hampir kesemua unit-unit tersebut telah diujudkan dan masih beroperasi walaupun kegiatannya terbatas.