2020 01 01 Ketua Turus Utama PTCM melancarkan International Emergency Action Force Di Kuala Lumpur